Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-26 Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient med covidinfektion vilken man ej ger optimal medicinering mot proppbildning. Patienten insjuknar med neurologiska symptom med tecken på syrebrist i hjärnan.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att optimera behandling i relation till patientens aktuella sjukdom.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Verksamhetschef VO hjärt- lungmedicin och klinisk fysiologi

Stella Cizinsky

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 26 maj 2021