Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-12-01 Ambulansen, akutkliniken Lindesberg

Publicerad: 2022-01-21 14:00

Ambulans tillhörande Lindesbergs lasarett larmas med högsta prioritet. Ambulanssjuksköterskorna, som befinner sig i ambulans på väg till Lindesberg, väljer då att först åka till lasarettet och byta personal innan de påbörjar uppdraget. Detta fördröjer ambulansens ankomst till skadeplatsen med minst fem minuter.

Internutredning

Internutredning visar att ambulanssjuksköterskorna frångått gällande rutiner och de har därmed riskerat patientsäkerheten. I detta fall visade det sig att det inte påverkade patientens sjukdomsförlopp, men risken att det kunde ha gjort det bedöms mycket allvarlig.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Verksamhetschef akutkliniken Lindesbergs lasarett

Annelie Andersson

Chefläkare specialiserad vård

Kristian Thörn

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 21 januari 2022