Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

Publicerad: 2021-09-07 15:45

Ärendet gäller en person som ringde SOS på grund av plötsligt insättande huvudvärk. Personen uppmanades att uppsöka sin vårdcentral för undersökning. Från vårdcentralen skickades patienten till Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset, där man kunde konstatera att hen drabbats av en omfattande hjärnblödning.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att korrekt identifiera tillstånd som kan vara livshotande.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021