Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-05-24 Kvinnokliniken (4)

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patienten inkommer till förlossningsavdelningen med ambulans på grund av vaginal blödning i v 33+4 och värkar, tilltagande blödning och buksmärtor. Finns flertal faktorer att beakta. Detta innebär en fördröjning av kejsarsnitt. Barnet föds fram livlöst. Återupplivning lyckas ej.

Internutredning

En internutredning visar att man inte har prioriterat aktuella faktorer rätt innebärande att ett kejsarsnitt inte blev gjord i tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 24 maj 2021