Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-02-08 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-20 09:26

Patient som opereras laparoskopisk för ärrbråck med inläggning av nät. Det visar sig att vid operationstillfället har patienten fått en tarmskada. Det går en längre tid innan man identifierar tarmskadan och utför en reoperation. Patienten får ett långdraget efterförlopp.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man är på tå kring komplikationer vid kirurgi och att man är frikostig med utredningar så man kan åtgärda eventuell komplikation så snabbt som möjligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 februari 2021