Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-09-07 Akutkliniken USÖ

Publicerad: 2021-09-07 15:51

Ärendet gäller en patient med ryggsjukdom som inkommer till Akutmottagningen vid Universitetssjukhuset per ambulans, efter fallskada i hemmet. P g a patientens ryggsjukdom avstår man från s k immobilisering av hals- och bröstryggrad. Röntgenundersökning visar dock sedermera instabila frakturer på dessa ställen. Opereras framgångsrikt och utan bestående men.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av att följa gällande rutiner för s k immobilisering av ryggraden vid all misstanke på skada på kotpelaren, samt att tydligt kommunicera när man väljer at göra avsteg från gällande rutin.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt Lex Maria.

Kontakt

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 september 2021