Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2021-12-03 Vårdcentral i norra länsdelen

Publicerad: 2021-12-03 12:45

Patient söker vårdcentral för en resistens i buken, bedöms som ett bråck och remiss skrivs till kirurgmottagningen för bedömning.

Man prioriterar upp remissen då frågan rör ett ärrbråck, patienten är inte opererad i buken och kirurgläkaren väljer att kalla patienten tidigare än normala 3 månader. Vid besöket konstateras en njurcancer som opereras skyndsamt.

Internutredning

En internutredning har gjorts. Kunskapsbrister kring ärrbråck har noterats och man har genomfört en utbildningsinsats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 december 2021