Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-02 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-14 14:16

Vårdcentral i Örebro

En patient söker till en vårdcentral i Örebro i november 2019 på grund av smärta och knöl i vänster bröst. Patienten genomgår initial bedömning via ett digitalt så kallat triageringsverktyg och bedöms därefter av sjuksköterska, som inte kan känna någon knöl. Vid besök hos fysioterapeut och sedermera läkare, identifieras tre månader senare en knöl i vänster bröst. Fortsatt utredning visar att det rör sig om bröstcancer. Patienten opereras, och erhåller strål- och cellgiftbehandling.

Internutredning

Internutredningen pekar på bristande rutiner på vårdcentralen vid undersökning av patienter med knöl i bröstet, på vikten av att frikostigt använda sig av tolk, samt att det digitala triageringsverktyg som användes vid det första besöket på vårdcentralen, i vissa lägen kan leda till fel i undersökning och diagnostik.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021