Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-17 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-08 13:34

Patient med låg ämnesomsättning som i juni 2019 opereras för att ta bort höger sköldkörtel. Patientens medicin sätts ut i samband med operationen och planeras återinsatt inom 4 veckor, detta missas.

Internutredning

En internutredning är gjord som visar hur viktigt det är med uppföljning av medicinering/återbesök.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021