Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-17 Urologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-11 10:39

Patient med njurkateter på båda sidor på grund av avflödeshinder. Söker sjukvården på grund av stopp i kateter. På grund av lång väntetid till röntgen utvecklar patienten en blodförgiftning.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att säkerställa att möjlighet för röntgenundersökningar kan göras i rätt tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021