Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-25 Vårdcentral i norra länsdelen

75-årig patient halkar på en isfläck och får foten under sig. Vid kontakt med vårdcentral framkommer att patienten inte kan stödja på foten p g a smärta. Man bedömer att det kan avvakta. Patienten hör av sig en vecka senare och efter besök på akutmottagningen ser man att patienten drabbats av en fotledsfraktur.

Internutredning

En internutredning har gjorts där det framkommer att man frångått vedertagen handläggning vid fotledstrauma där man inte kan belasta foten, som innebär skyndsam bedömning av läkare. Utbildningsinsatser är genomförda och man har också sett över möjligheten att få till fler läkartider då brist på detta bedöms vara en delförklaring i handläggningen.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakter

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022