Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-03 VO ambulanssjukvård, Karlskoga

Ambulans vid Karlskoga lasarett larmas till patient med bröstsmärta/bröstkorgssmärta. Tillståndet missbedöms som kommande från rörelseapparaten. Patienten tar sig på egen hand till akutmottagningen i Karlskoga, där hjärtinfarkt konstateras. Patienten har därefter fått snabb och adekvat vård.

Internutredning

Internutredning visar att gällande rutiner inom ambulanssjukvården inte följts och därmed har patientsäkerheten riskerats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Verksamhetschef

Frida Worge Kreü

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 3 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022