Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-04 1177 vårdguiden på telefon

En patient kontaktar 1177 angående bröstsmärta juni 2021 och får råd att kontakta vårdcentralen efter helgen. Nästa dag hittas patienten avliden och obduktion fastställer att dödsorsaken var hjärtinfarkt.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade utebliven kontakt med akutvården vilket resulterade i att patienten avled.

 

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att fullfölja rådgivningsstödet vid bedömning av bröstsmärta har konstaterats.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022