Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-05-25 Vårdcentral i södra länsdelen

En patient kontaktar sin vårdcentral under hösten 2020 för trötthet och hosta. Patienten behandlas för lunginflammation med upprepade antibiotikakurer utan tydlig förbättring. Under våren 2021 blir patienten ytterligare försämrad och först i början på april konstateras att den bakomliggande orsaken är en tumör i patientens ena njure.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik av njurtumör med risk för försämrad prognos.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att tidigt vidga diagnostiken vid allvarliga symtom har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbetet för Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022