Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-02-03 Vårdcentral i norra länsdelen

Gravid kvinna söker för intensiv klåda. Prover beställs för att utesluta hepatos (leversjukdom hos modern) som innebär ökad risk för för tidig födsel och även risk för fosterskada). Man missar att kolla svaret och förlossning startar för tidigt. Barnet föds och mår efter omständigheterna väl, men har utsatts för en risk.

Internutredning

En internutredning har gjorts där man sett brister i kontroll av provsvar samt dokumentation på vårdcentralen. Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med dessa problem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i område nära vårds patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontakter

Henrik Ahlin

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 februari 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022