Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-20 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Patienten genomgår kejsarsnitt. Har flera riskfaktorer för blodproppar. Tyvärr missas detta och patient får för kort behandlingsperiod. I efterförloppet får patienten proppbildningar i stora kärl i buken.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att säkerställa att man bedömer patienten korrekt så alla riskfaktorer tas med.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022