Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient med flera maligna sjukdomar. Är insatt på blodförtunnande behandling. Denna behandling sätts ut i samband med operation. Patienten får blodförtunnande som injektion. Injektionsbehandling sätts ut innan patienten är i terapeutisk nivå. Patienten får en propp i lungan.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer procedurer.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022