Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-09 verksamhetsområde onkologi

Patient som strålbehandlas för sin prostatacancer med fel stråldos.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att kolla förutsättningen för beräkning av stråldos innan start.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022