Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-20 Verksamhetsområde onkologi

Patient med malign sjukdom utreds med diverse blodprov bland annat fasteblodsocker. Läkare signerar provsvar men åtgärdar inte fyndet med förhöjt blodsocker.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att inte enbart signera provsvar utan även ta hand om avvikande provsvar.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Chef verksamhetsområde onkologi

Malin Englund Tjerring

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022