Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-04-14 verksamhetsområde akutsjukvård, USÖ

Patient inkommer till akutmottagningen med tecken till mycket allvarlig sepsis (blodförgiftning). Bedöms av akutläkare på akutmottagningen och erhåller initialt snabb och adekvat vård. Det bestäms att patienten ska läggas in på vårdavdelning för vård. Intensivvården konsulteras inte. Det dröjer innan patienten kan flyttas till vårdavdelning och vid ankomst har hon försämrats ytterligare. Avlider strax därefter.

Internutredning

Internutredning visar att initial behandling är adekvat, men att intensivvården borde konsulterats, då patientens tillstånd var så allvarligt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Verksamhetschef

Daniel Gustafsson

Chefläkare specialiserad vård

Kristian Thörn

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 april 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022