Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-20 Verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Patient med nedsatt allmänt tillstånd och symptom på propp i lungan. Preliminär bedömning av röntgen visar ingen propp i lungan – eftergranskning fastställer propp i lungan.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att behandla på symptom och inte enbart lita på röntgen i första hand. Samt att även eftergranska röntgenbilder.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Ewald Ornstein

Verksamhetschef verksamhetsområde ortopedi och handkirurgi

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Växel

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 20 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022