Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient som utreds för en malign sjukdom. I samband med utredningen konstateras proppar i lungorna. Inför operation missar man att sätta ut proppbehandling. Får ny operationstid 1 månad senare. Under tiden från utredning till första operationstid har patienten varit utan proppbehandling i fem veckor.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man informerar patienten korrekt om en behandling och att man säkerställer att patienten förstår instruktioner.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022