Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-01-24 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

Publicerad: 2022-01-24 09:05

Förmodat suicid.

Internutredning

Internutredningen visar på brister gällande följsamhet till rutiner för suicidnära patienter.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022