Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen

En patient kontaktar sin vårdcentral i januari 2020 angående tarmproblem. Vid läkarbesök initieras utredning med blod- och avföringsprover. Resultaten visar förekomst av spår av blod i avföringen men ingen vidare åtgärd vidtas angående detta. Ett år senare konstaterar man att patienten har uttalad blodbrist och vidare utredning visar att orsaken är tumör i tjocktarmen.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik och behandling för tumör i tjocktarmen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring omhändertagande av patienter med tarmbesvär har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022