Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-08 Verksamhetsområde kirurgi

Patient inkommer akut 7/6-21 som stort medicinskt larm på grund av inklämt ärrbråck, är tryckinstabil och med misstänkt sepsis. Man väljer att avvakta med operation till morgondagen vilket visar sig vara en onödig väntan med förstörd tarm.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer ett strukturerat förlopp i relation till diagnos och att ingen onödig fördröjning sker.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022