Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen

En multisjuk patient kommer till vårdcentralen december 2019 med andfåddhet och tryck i bröstet. Vid läkarbesök bedöms besvären vara ångestrelaterade men en del prover tas. Resultaten visar lågt blodvärde och patienten får ordination för järntabletter. Två dagar senare inkommer patienten med ambulans till USÖ med bröstsmärtor orsakade av ytterligare försämrat blodvärde.

Konsekvenser

Handläggningen med fördröjd omhändertagande av uttalad blodbrist orsakade oplanerad akut inläggning.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring omhändertagande av patienter med blodbrist har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022