Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-07 Verksamhetsområde kirurgi

Multisjuk patient som inkommer till akutmottagningen med kraftiga buksmärtor. Man bedömer detta som en förstoppning. Man värderar inte alternativa diagnosmöjligheter i och med att patienten blir bättre efter laxering. Patienten avlider hemma samma natt med en brusten kroppspulsåder.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man vid alla beslut tar med andra möjliga diagnoser innan patienten skickas hem.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

 

Kontakter

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 25 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022