Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-05-09 Verksamhetsområde kirurgi

Patient med svår psykisk sjukdom inkommer med oklara symptom med feber och diarré. Patienten opereras. I samband med operationen sätts patientens mediciner ut. Vid förnyad insättning ska dosen trappas upp, Man missar detta och sätter in full dos direkt.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att man följer instruktioner som anges.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Tf verksamhetschef

Karsten Offenbartl

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 maj 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022