Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-09 Verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Publicerad: 2022-03-09 11:23

Patienten inkommer till förlossningsavdelningen med nedsatta fosterrörelser. Patienten har sökt två gånger tidigare. En internutredning visar att man inte har prioriterat aktuella faktorer som tyder på nersatt syresättning av barnet rätt, vilket innebar att ett kejsarsnitt inte blev gjort i tid.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att strikt följa CTG under en förlossning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Verksamhetschef verksamhetsområde obstetrik och gynekologi

Gill Kullberg

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022