Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-09 Vårdcentral i södra länsdelen

En patient kontaktar sin vårdcentral i september 2019 angående bensår. Vid läkarbesök konstateras blodbrist och vidare utredning initieras. Resultaten visar tecken på blodsjukdom men ingen vidare åtgärd vidtas angående detta. Ett och halvt år senare konstaterar man att patienten har uttalad blodbrist och vidare utredning visar att orsaken är blodsjukdom som även ligger bakom bensåren.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjd diagnostik och behandling för blodsjukdom.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att fullfölja påbörjade utredningar har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Chefläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 9 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022