Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2022-03-04 Vårdcentral i Örebro

En patient kontaktar sin vårdcentral augusti 2020 angående värk i ländryggen med känselnedsättning kring ändtarmsöppningen. Vid läkarbesök bedöms besvären muskelrelaterade. Några dagar senare söker patienten akutmottagningen med förvärrade känselnedsättning. Vidare diagnostik påvisade ett diskbråck som tryckte på och skadade nervrötterna i ländryggen.

Konsekvenser

Handläggningen orsakade fördröjning i diagnostiken, uppkomst av skador på nervrötterna med påverkan av de naturliga funktionerna som följd.

 

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av adekvat bedömning vid förekomst av ryggbesvär konstaterats.

 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i patientsäkerhetsarbete i Område Nära vård anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria

Kontakter

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 4 mars 2022

Läs mer om Lex Maria-ärenden 2022