Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-10 Urologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-14 15:53

Ung patient som söker med buksmärta, utredningen visar att det finns en förändring på ena njuren som måste tas bort. Detta görs okomplicerat. I efterförloppet upptäcks att det finns en skada på urinledaren samt att man har opererat bort fel cysta.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa lokalisationen av förändringar inom ett organ så rätt förändring tas bort och att man vid en operation kan riskera att få en komplikation.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021