Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-10-06 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-14 11:40

En patient söker vård för buksmärtor och bedöms ha inflammerade tarmfickor. Behandling påbörjas men ingen tid för uppföljning bokas utan detta läggs på patienten. Inget återbesök blir av. 2 år senare konstateras en spridd obotlig tjocktarmscancer och patienten avlider i sviterna av sin sjukdom.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Risken för tarmcancer vid inflammerade tarmfickor är låg, man har i Region Örebro län bestämt att det ändå ska ske en klinisk kontroll efter 4-6 veckor. Vårdprogram har uppdaterats och ny länk på intranätet finns.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021