Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-17 Anestesi- och intensivvårdskliniken

Publicerad: 2021-01-08 13:15

Patient som får kateter inlagd i ett blodkärl. Katetern hamnar i ett felaktigt läge. Den tas då bort, inga efterföljande komplikationer för patienten.

Internutredning

En internutredning visar på att hur viktigt det är att använda beprövade rutiner och att inte avvika från dessa. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 8 januari 2021