Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-03-05 Urologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-12 10:46

En patient sökte akut med långvariga buksmärtor. Datortomografi buk påvisade starkt misstänkt njurbäckentumör. Utredning enligt standardiserat vårdförlopp inleddes. Man beslutar om en operation med anledning av misstanke om cancer i njurbäckenet. Efter mikroskopisk undersökning av operationspreparatet visar det sig att det blir en godartad diagnos.

Internutredning

En internutredning visar hur viktigt det är att ha standarutredningar för olika diagnoser, att även ifall man följer alla rutiner för att nå rätt diagnos, kan detta leda till misstag.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021