Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr

Publicerad: 2021-01-13 10:33

Ärendet gäller en patient som sökte vårdcentral i norra länsdelen på grund av synligt blod i urinen. Enligt gällande riktlinjer ska en patient med sådana symptom omedelbart remitteras till specialistklinik för snabb utredning. Istället påbörjades behandling för urinvägsinfektion, vilket innebar att adekvat utredning fördröjdes ett antal veckor. Utredningen visade senare att patienten drabbats av cancer i urinvägarna.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av gällande rutiner för utredning av symptom med potentiellt allvarlig orsak efterlevs.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021