Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 09:20

Vårdcentral i Örebro

En patient kommer till sin vårdcentral i april 2019 för borttagning av ett födelsemärke. Förändringen skickas för vidare undersökning. Undersökningen visar att hudförändringen är ett malignt melanom men när meddelande angående detta kommer till vårdcentralen lämnas det utan åtgärd. I juni 2019 söker patienten igen och först då skickas remiss till Hudkliniken för vidare behandling.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd behandling av ett malignt melanom dock utan att det resulterade i spridning av sjukdomen.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutiner angående omhändertagande av malignt melanom konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021