Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-03-25 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-12 11:38

En patient söker vårdcentral för en infektion och får antibiotika insatt. Vid ett besök till ögonkliniken på sjukhuset noteras några dagar senare att detta antibiotika gett patienten akut leversvikt och gulsot vid ett tillfälle tidigare, varför man tar bort läkemedlet.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Journalsystemen är i nuläget inte länkade så viktiga medicinska fakta går inte med automatik över mellan primärvård och slutenvård. Ett nytt journalsystem testas för närvarande där detta problem kommer att lösas, till dess gäller att informationsöverföringen sker manuellt.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021