Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-10-01 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-14 11:36

Patient som söker med buksmärtor, dessa bedöms som magsjuka. Patienten återkommer tre dagar senare med brusten blindtarm.

Internutredning

En internutredning är gjord. Denna visar hur viktigt det är att sammanhålla symptom med röntgenundersökning, divergerar dessa får man granska/göra ny bedömning.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021