Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-20 Närsjukvårdsområde väster

Publicerad: 2021-01-12 09:27

En patient söker vårdcentral vid ett par tillfällen med allvarliga symtom som senare visar sig vara en spridd cancersjukdom. Vid besök så dokumenteras inte detta, provsvar som är avvikande följs inte heller upp och det sker en fördröjning på grund av bristande uppföljning av röntgensvar. Patienten blir slutligen mycket dålig och får transporteras till lasarettet med ambulans varpå man uppmärksammar förändringarna på röntgen, patienten avlider efter några veckor.

Internutredning

En internutredning har genomförts och berörd personal är informerad om händelsen. Översyn av hantering av patienter som utreds för allvarlig sjukdom (SVF) med genomgång och utbildning, översyn av belastning för att hinna med att signera och åtgärda avvikande prover kommer också att ske.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i närsjukvårdsområdets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Henrik Ahlin

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021