Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-12-03 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-01-15 10:09

Patient som haft långvarig kontakt med psykiatrin utifrån diagnos bipolär sjukdom blir försämrad och utvecklar en psykos. Efter medicinjustering på psykiatrisk akutmottagning skulle patienten följas upp inom öppenvården. Innan planerad samtalskontakt hann påbörjas tog patienten livet av sig.

Internutredning

Internutredningen har påvisat brister vid uppföljning av patienten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021