Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-12-03 Allmänpsykiatrisk öppenvård, Område psykiatri

Publicerad: 2021-01-15 10:09

Patient som haft långvarig kontakt med psykiatrin utifrån diagnos bipolär sjukdom blir försämrad och utvecklar en psykos. Efter medicinjustering på psykiatrisk akutmottagning skulle patienten följas upp inom öppenvården. Innan planerad samtalskontakt hann påbörjas tog patienten livet av sig.

Internutredning

Internutredningen har påvisat brister vid uppföljning av patienten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat

Som ett led i psykiatrins patientsäkerhetsarbete anmäldes händelsen till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt lex Maria.

Sammanfattning av IVO:s beslut

2021-02-25, diarienummer 3.1.1-59451/2020

IVO bedömer att vårdgivaren har fullgjort sin skyldighet att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada. Enligt IVO framstår vårdgivarens slutsatser som rimliga och adekvata. Vårdgivaren har vidtagit åtgärder för att hindra att något liknande inträffar igen.

Beslut

IVO avslutar ärendet och kommer inte att vidta några ytterligare åtgärder.

Kontaktperson

Spyridon Kilaidakis

Chefläkare Område psykiatri

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021