Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-02-10 Område medicin och rehabilitering

Publicerad: 2021-01-12 08:46

En äldre patient med flera kroniska sjukdomar och behandling med blodplättshämmande läkemedel läggs in på vårdavdelning. I samband med inläggning görs bedömning avseende risk för fall och det beslutas om förebyggande åtgärder. Under vårdtiden faller patienten och får i samband med det en blödning i hjärnan. Patienten avlider.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls ärendet till IVO enligt lex Maria.

Kontakperson

Claes Mårten Ingberg

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 12 januari 2021