Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-21 Onkologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-11 11:21

Svårt sjuk patient med vätska i lungsäcken, i behandling med blodförtunnande medicin. Den blodförtunnande medicineringen sätts ut inför tappning av vätska. Man glömmer att återinsätta medicinen. Två dagar efter får patienten andningssvårigheter och man konstaterar proppar i lungor.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa en korrekt uppföljning efter ett operativt ingrep. Detta för att undvika komplikationer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021