Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-11-24 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-15 09:43

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient blir kallad för årskontroll till sin vårdcentral i december 2019 och nämner då problem med blod i urinen. Planerad hälsokontroll utförs men patientens iakttagelse leder inte till några åtgärder. En och halv månad senare söker patienten igen för andra besvär och berättar även då om blod i urinen. Patienten remitteras omedelbart till urologen för vidare utredning. På sjukhuset konstaterar man en tumör i urinblåsan och tumören opereras bort.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat fördröjd diagnostik av tumör i urinblåsan vilket kunde resultera i spridning.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att följa rutin kring synligt blod i urinen har konstaterats.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebros patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 15 januari 2021