Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

Patient med ökad risk för blodproppsbildning – behandlas därför med blodförtunnande medicin. Patienten genomgår ett medicinsk avbrytande inför operation, man missar att sätta ut den blodförtunnande behandling varför patienten får en kraftig blödning.

Internutredning

En internutredning visar att man inte har följt rutiner inför operationen vilket medförde en kraftig blödning. Komplikationen blev omhändertaget inom rimlig tid.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021