Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-22 Närsjukvårdsområde Örebro och söder

Publicerad: 2021-01-11 11:33

Vårdcentral i södra länsdelen

En patient söker sin vårdcentral i februari 2019 med andningsbesvär sedan cirka en vecka. Hjärtundersökning visar mycket långsam hjärtrytm och patienten remitteras till akutmottagningen men tillåts åka i sin egen bil, istället för att transporteras med ambulans under övervakning. På sjukhuset bekräftar man förekomst av hjärtrytmrubbningen och patienten får en pacemaker inopererad.

Konsekvenser

Handläggningen har orsakat att en person med ökad risk för plötslig medvetandeförlust saknade hjärtövervakning samt befann sig i trafiken.

Vårdgivarens analys

En internutredning har genomförts och vikten av att välja korrekt transportsätt till sjukhuset vid vissa former av hjärtrytmrubbning kan konstateras.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Område närsjukvård Örebro och söders patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Pawel Haczkiewicz

Distriktsläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021