Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

70-årig kvinna som sökte kvinnokliniken i slutet av 2019 på grund av postmenopausal blödning sedan sex månader. Sedan tre veckor även tillkomst av buksmärtor som liknar mensvärk. Patienten tycker sig vara mer trött samt ha minskad aptit och har gått ner ungefär 1-2 kilo. Initialt visar utredning inte någon cancerdiagnos – men vid förnyad provtagning 3 månader senare framkommer att patienten har en spridd cancer.

Internutredning

En internutredning visar att man inte har följd rutinerna för utredning  och därmed missat patientens cancerdiagnos, troligen var patientens cancer redan sprid i samband med första besöket.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021