Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-06-29 Kirurgiska kliniken

Publicerad: 2021-01-14 07:52

Patient med nydiagnostiserad tarmcancer. Har samtidigt en tumör i binjuren. Man önskar göra en samoperation för att åtgärda båda diagnoserna samtidigt. Tyvärr drar det ut på tiden och tarmcancern regredierar.

Internutredning

En internutredning är gjord. Operationen blev försenad med eventuell försämring av utfall för patienten.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Chefläkare

René Bangshöj

Överläkare

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 14 januari 2021