Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-01-17 Onkologiska kliniken

Publicerad: 2021-01-11 10:55

En patient med diagnostiserad prostatacancer, remitterades till onkologiska klinikens för att få strålbehandling. Behandlande läkare beslutar att avvakta – vilket innebär att patienten efter 1 år har en spridd cancer.

Internutredning

En internutredning visar att hur viktigt det är att säkerställa att en korrekt uppföljning och behandling enligt beslut på multidisciplinär rond ges.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i sjukhusets patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen till IVO enligt Lex Maria.

Kontaktperson

Överläkare

Peter Flodström

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 januari 2021