Du är på Region Örebro läns webbplats.

Logotyp för webbplatsen Logotyp för webbplatsen

2020-06-03 Närsjukvårdsområde norr

Publicerad: 2021-01-13 10:36

Ärendet gäller en patient med svårläkt sår på foten. Orsaken uppfattades av vården initialt vara ett infekterat skavsår, därefter gikt. Senare utredning visade dock att orsaken var nedsatt cirkulation i benet. Den fördröjda diagnosen medförde att patienten fick en förlängd period med smärta i foten.

Internutredning

Internutredningen visar vikten av tänka på nedsatt cirkulation som möjlig orsak till svårläkta sår, samt att följa befintliga riktlinjer.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) granskar

Som ett led i Region Örebro läns patientsäkerhetsarbete anmäls händelsen enligt lex Maria.

Kontaktperson

Bruno Ziegler

Verksamhetschef

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 13 januari 2021